on 13th Th4

Hành khách trên chuyến bay số hiệu 3411 của hãng United Airlines gốc Việt đã bị “lôi xềnh xệch”...