Các cặp số xuất hiện nhiều ở đài Gia Lai 30 ngày qua