Tin bóng đá VN ngày 8/1: Lee Nguyễn đến TP.HCM

Tin bóng đá VN ngày 8/1: Lee Nguyễn đến TP.HCM