Tin chuyển nhượng 1/9: Marseille chiêu mộ thành công Nagatomo

Tin chuyển nhượng 1/9: Marseille chiêu mộ thành công Nagatomo