Tin chuyển nhượng 11/9: Atletico hạ giá Partey

Tin chuyển nhượng 11/9: Atletico hạ giá Partey