Tin chuyển nhượng 24/12: Hazard sáng cửa trở thành đồng đội Ronaldo

Tin chuyển nhượng 24/12: Hazard sáng cửa trở thành đồng đội Ronaldo