Tin chuyển nhượng ngày 26/8: Tottenham muốn có Doherty

Tin chuyển nhượng ngày 26/8: Tottenham muốn có Doherty