Tổng hợp phân tích xsmb ngày 07/01

Tổng hợp phân tích xsmb ngày 07/01