Ảnh “giường chiếu” được đăng tải trên trang cá nhân của Tường Linh