Vì sao buổi trao giải Qủa Bóng Vàng bị hủy

Vì sao buổi trao giải Qủa Bóng Vàng bị hủy