on 04th Th10

Thế giới: Ngay sau khi đăng tải trên Facebook rằng cô “không thương cảm hay thông cảm” đối với...