on 04th Th10

Để giải đáp những nghi vấn của người chơi, mới đây, đại diện một số công ty XSKT đã lên...