ca-chet-dat-vao-bo-o-kien-giang
on 10th Th5

Tình trạng cá chết hàng loạt nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong 3 ngày gần đây đã khiến người...