tin giáo dục

Các nội dung hướng đến hình thành các năng lực sư phạm được sắp xếp trong các học phần liên quan đến cả chuyên ngành và khoa học giáo dục.

phuong-phap-giao-duc-hoc-sinh-hu

Chúng ta, ai cũng trải qua giai đoạn là học sinh, lớp của chúng ta cũng có những học sinh cá biệt và mỗi một giáo viên lại lựa chọn một phương pháp giáo dục khác nhau. Qua sự việc cách đây không lâu, sự việc vì một cái tát mà thầy giáo trẻ của […]