Trong một bài phân tích ngày 15-4, báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, khẳng định có ít nhất 5 lý do Mỹ không thể “đánh phủ đầu” Triều Tiên như đã làm với Syria.