kinh doanh

Trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán, điều kiện thời tiết giá lạnh, độ ẩm cao, các hoạt động kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ gia cầm tăng cao