tuyen-sinh
on 08th Th4

Khi thí sinh đang thi xét tuyển được một môn, mà đột nhiên bị ốm sẽ được xem xét đặc cách...