tuyen-sinh

Khi thí sinh đang thi xét tuyển được một môn, mà đột nhiên bị ốm sẽ được xem xét đặc cách trong trường hợp môn đã dự thi đạt từ 5 điểm trở lên.