Báo Thái Lan khen ngợi tuyển Việt Nam
on 07th Th12

Báo nước ngoài: Việt Nam quá khó lường. Philippines gần như vô hại,  VFF cân nhắc hình thức bán...