han-quoc

Triều Tiên hôm nay cho rằng phe bảo thủ ở Hàn Quốc không nên được nắm quyền một lần nữa, khi người dân đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Triều Tiên nói có quân đội bất khả chiến bại