on 28th Th4

Theo nguồn Tin mới nhất trong ngày: 26/4, Trung ương Đoàn thanh niên Kimilsungist-Kimjongilist của Triều...