Triều Tiên: 5 triệu quả bom để san bằng Mỹ và Hàn Quốc, xóa sổ hoàn toàn Mỹ và Hàn Quốc, căng thẳng giữa Mỹ, Hàn và Triều Tiên